Blog

Hur jag kommer att jobba!

Fredag 5 februari – lördag 6 februari ; 03-15-06.00

Lördag 6 februari – söndag 7 februari ;03.00 –

Söndag 7 februari -måndag 8 februari ; 03.20 –

Måndag 8 februari – tisdag 9 februari ; 3.20 –

Naturligtvis så är jag inne längre vid samtal , om ni ringer mig innan utloggning…