• Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Mars!

  Då Venus för människor samman så utgör Mars den separerande kraften mellan människor. Mars står också för gammalmodiga manliga värden som mod, styrka och krigiskhet. Så länge någon ger honom balans är allt väl och styrkan kan utnyttjas till framåtskridande. Men Mars kan också ha en otrevlig sida av destruktion och personlig framgång utan hänsyn till andra. Om Mars är för stark i horoskopet så kan detta uttrycka sig i grymhet, makthunger och överdriven egoism. Det är dock viktigt att det finns en viss styrka hos Mars i horoskopet för att personen skall kunna aktivera mod och styrka att möta livets besvärligheter.Visst är Mars en krigare, och en tapper sådan,…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Saturnus!

  Saturnus är den stränge men rättvise läraren. För att fungera som en del av världen måste människan anpassa sig efter vissa himmelska och jordiska lagar. Saturnus visar den plikt som måste fullföljas för att kunna bygga upp karaktären. Denna plikt är den indiska dharman. Saturnus astrologiska funktion är också att vara bron mellan det materiella och det högre medvetandet. När de yttersta planeterna upptäcktes i modern tid så passade dessa väl in i det äldre astrologiska systemet. Dessa planeter står alla för delar av det högre och svårfunna medvetandet. I en del astrologiska texter benämns Saturnus “den store olycksbringaren”. Det handlar om att Saturnus kan beröva människan de områden i…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Pluto!

  Döden är inget roligt tema, men det är tyvärr nödvändigt för att universum skall kunna fungera, och detta ansvarsområde tillföll alltså Pluto, som dock inte bara representerar slutet, utan också början. Ibland kan den enda möjligheten till förbättring vara total förstörelse med påföljande återfödelse. Ur astrologisk synvinkel påminner Plutos egenskaper om Mars, fast på en betydligt kraftigare nivå. Då Mars bryter upp och separerar, så förändrar istället Pluto allt fullständigt. Då Mars är krigets aggressiva kraft, så är Pluto snarare hotet om den yttersta ödeläggelsen. Pluto kan ge kraft att ta sig ur besvärliga mentala situationer. Plutos kraft verkar oftast i det fördolda, där makt och inflytande över andra människor…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Jupiter!

  Jupiter tilldelades himlarna, Pluto tilldelades underjorden och Neptunus haven. I astrologiska sammanhang är Neptunus kön mera svårbestämbart och det kan snarare röra sig om en slags musa, alltså en inspirationsgudinna. Hemlighetsfullhet, mystik och verklighetsflykt associeras med Neptunus. Neptunus krafter påminner ofta om Venus, fast på en högre mognare nivå. Om Neptunus verkan är positiv eller negativ beror helt på vilka krafter som den kombineras med. Neptunus bästa egenskaper är då den ger inspiration till exempel för musik eller skrivande. En god Neptunian njuter av att vara givmild och förväntar sig ingen belöning för sina välgärningar. Sämre är influenser av lathet, dagdrömmeri, eskapism och drogmissbruk. Fobier, besatthet och morbiditet kan också…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Uranus!

  Uranus styr liksom Neptunus och Pluto över högre och mer diffusa krafter. Uranus härskar över intuition och det så kallade sjätte sinnet. Uranus styr också över uppfinningsrikedom. Hur Uranus påverkan yttrar sig, om den alls yttrar sig, är olika beroende på vilka planeter den kombineras med, och hur. Den som har en stark Uranus eller nära aspekt till Solen eller Månen eller som har ett överflöd av planeter i Vattumannen blir i regel en ytterst självständig och egensinnig person. Han låter sig aldrig medvetet kontrolleras av yttre förordningar och har en närmast revolutionär läggning. Är Uranus i aspekt med Solen eller Mars så kan detta tyda på våldsamhet. Aspekt med…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Venus!

  Venus kan kallas för jordens syster, då hon är ganska lik vår jord, men också för symbol för den unga kvinnliga kraften. Venus kretsar kring Solen. På samma sätt bör kärleken kretsa kring livet, och inte tvärt om. Om livet inte prioriteras så gör man ett ödesdigert misstag.Personer med en stark Venus tenderar att vara fysiskt attraktiva och på grund av detta ha lätt till relationer, till det motsatta könet i synnerhet. Om Venus är för stark så kan detta visa sig som överdriven flörtighet och promiskuitet. En svag Venus kan tvärtemot ge svårigheter ur romantiskt och socialt hänseende. Venus skyr fulhet och sjaskighet. Venus placering visar hur stark eller…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Merkurius!

  Merkurius betonar kommunikationen och intellektet och har som budbärare inga bedömande funktioner och inga betänkligheter angående budskapet i sig. Budskapet kan således både vara gott eller ont, det viktiga för Merkurius är att det når sitt mål. Merkurius funktion i horoskop skiljer människan ifrån djuren genom förståndet, språk, ord och kvicktänkthet. Tyvärr tillkommer på köpet även skvaller, överärlighet och övertalningsförmåga. Om Merkurius ställning är för dominerande kan detta leda till rastlöshet, opålitlighet och ytlighet. Månen, Venus och Neptunus kan ge balans åt en överaktiv person. Dessa befrämjar känslighet och förmågan att uttrycka sig artistiskt på ett eller annat sätt. Nyckelord: kommunikation, intelligens, förmedling, tanke, aktiv, apa, metallen kvicksilver och onsdag.…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Månen!

  Månen är Solens motpol, och då Solen står för människans identitet och ande, så står Månen för de undermedvetna delarna av personligheten och själen. Månen associeras med känslor, instinkter och mottaglighet. Mottaglighet, på samma sätt som Månen absorberar Solens ljus. Solen är dagen och Månen natten, deras funktioner kompletterar varandra. I födelsehoroskopet är det viktigt att Solen och Månen har en harmonisk relation för att känsla och vilja skall kunna samarbeta. Förmågan att ta intryck och att bedöma våra upplevelser hänger ihop med Månen, det finns en direkt koppling till lynne och sinnen. Trygghet är också en viktig associering och detta dels då man ser Månen som en beskyddande moderssymbol,…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Solen!

  Detta är helt klart den viktigaste himlakroppen i vårt solsystem, och kallas på grund av äldre föreställningar för planet inom astrologin. Förr i tiden trodde man att alla planeter sände ut ljus, och att solen sände ut det starkaste. Att de andra planeterna kretsar runt solen och inte runt jorden visste man inte heller, i alla fall inte i de antika kulturerna. På samma sätt som planeterna kretsar runt solen, kretsar planeternas astrologiska positioner kring solpositionen. Solpositionen är viktigast i horoskopet, och det är denna som folk oftast associerar med horoskop. Det är Solen som man utgår ifrån i horoskopet och den ger personens identitet och livskraft. Solen symboliserar medvetandet…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Planeternas kosmiska guide!

  Planeternas inflytande på oss människor varierar i tiden beroende på deras inbördes relationer och deras placering i zodiaken. Av särskild betydelse är planeternas positioner vid en människas födelse. Enligt astrologin bestäms den nyföddes livsförutsättningar, möjligheter och psyke vid detta tillfälle. Förr i tiden kallades alla de sju synliga himlakropparna inklusive Solen för planeter, och dessa ansågs kretsa runt Jorden som ju var universums mittpunkt. (Numera anses en eventuell mittpunkt i universum troligen inte ligga i vårt solsystem.) I modern tid har man sedan upptäckt ytterligare tre planeter, som tidigare inte kunde ses med blotta ögat. I astrologin delas planeterna upp i tre grupper. I den första gruppen ingår Solen, Månen,…