Läkande yoga! Healing yoga!

Här kommer en fortsättning på temat yoga , det blir lite mer fördjupning och fakta om Yoggi kulturen och dess uppkommst. Information om olika mer specifika yoga former och mer specifikt om effekt och hur vi kan läka vår kropp på bästa sätt genom att utöva praktisk yoga. Lite mer övningar med precisa medicinska åkommor.

  • Blog,  Läkande yoga! Healing yoga!,  Meditation / Mindfulness/ Healing you

    Påsk ägg nr 1 är fyllt med?

    KÄRLEK! Under livets gång så kommer du uppleva både ned och uppgångar , traumatiska händelser som ligger i det förflutna och nutid kommer att störa din egna kärlek till dig själv. Vilket i sin tur kommer hindra oss från att leva det liv vi själva vill och förstöra vår utblommning. Som resultat blir det möjligt att du drar dig undan din omgivning och isolerar dig. Du förblir i ett limbo av ensamhet och ett ledset hjärta. För att läkning kan påbörjas så måste du öppna ditt hjärta och våga släppa in kärleken igen och börja tro på dig själv och kunna utvecklas till den person du vill vara. Det kan…

    Comments Off on Påsk ägg nr 1 är fyllt med?