Blog,  Meditation / Mindfulness/ Healing you

Healing for you!

I olika sektioner kommer jag skriva och ge tips på olika övningar vid olika situationer som kan pågå i ditt liv och ge dig tips på hur att nå inre frid och känna lugn. Detta kommer jag att lägga in under kategorin Meditation. Ni kommer också att märka att meditation och yoga/mindfulness kommer att flyta samman på olika sätt. Det kan verka förvirrande men du kan antingen påbörja din resa via kategorin yoga eller kategorin meditation. Det är ett fritt val och jag valde att dela upp dessa kategorier pga att det är mycket att ta in. Det är 2 stora grupper. En hjälp på vägen kanske man kan säga.

Dessa övningar som handlar om avslappningmetoder , skriv övningar , mantran och Yoga/mindfulness kommer i olika etapper och skrivs en övning per post så det blir enklare att följa. Detta kräver dock att du börjar öva dig på att skriva. Det första du kan skapa är tid för reflektion , tillåta dig att släppa på inre spärrar och låta texten flöda fritt utan att döma. Kom ihåg att du skriver för att komma i kontakt med din egen , unika energi , din styrka och din inre frid. Ju mer du arbetar med att finna ditt inre lugn desto mer kommer du att upptäcka hur saker och ting faller på plats. Att skriva hjälper oss till själslig utveckling.

Du behöver en skrivbok och en plats där du kan finna lugn att skriva och reflektera på. Innan du sätter dig ner med din skrivbok , ta en stund och påminn dig om allt det bra som är runt omkring dig ; tacksamhet är en viktig del för vår inre läkning. Sänd ut ett budskap till universum att du är redo för en förändring. Genom att visualisera det som är viktigt för dig och sedan manifestera det genom att sätta det på pränt kommer du att få hjälp att låta din kraft bli till handling.

Skriv ner din sanning och magi kommer att uppstå!

Mantra; från…den…dag…jag…börjar…min…själsliga…praktik…föder…jag…mitt…inre…ljus…som…blir…starkare…ju…mer…jag…ger…mig…hän…

Comments Off on Healing for you!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️