Blog,  Sorg

4 skillnader mellan sorg och deppression!

Sorg och deppression går ofta hand i hand , har du varit med om ett trauma så kan det gå så långt att traumat , sorgen ,ilskan förvandlas till deppression.

Den stora skillnaden är dock att sorg är en normal psykologisk reaktion och inte en psykisk sjukdom som deppression katagoriseras i.

Att dessa två tillstånd jämförs beror mycket på att det försigkommer ett missbruk av olika termer. Men oftast kan vi skilja på sorg och deppression.

Dock så är sorg ett symtom i deppressions sjukdomen. Där sorg och deppression ligger så nära varandra och är så lika varann men det är ändå två olika tillstånd.

Tyvärr så sker det ofta en förväxling mellan dessa två och detta kan skapa missförstånd och feltolkningar.

  1. Deppression är en psykisk sjukdom , det är den stora skillnaden. Sorg är en känsla av en ny orsakade situation. Deppression inkluderar sorg men med sidan av andra känslor och symtom. Inkl apati , ångest , oro och starka känslor av hopplöshet. Sorg är ett tillstånd som förr eller senare kommer att försvinna. Kanske inte helt men med tiden går det och blir det bättre och bättre. Medans deppression är ett långvarigt tillstånd son kan orsaka ett kroniskt tillstånd av obehag. Enligt psykologisk expertis så bör detta tillstånd att vara och bestå med alla symtom I minst 6 månader. Innan psykiatrin kan ställa diagnos deppression.
  2. ) detta steg kommer i nästa inlägg…❤

Comments Off on 4 skillnader mellan sorg och deppression!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️