Blog

Våra fyra årstider!

Är faktiskt egentligen sex som vi kan urskilja. Vårvintern påbörjas när knopparna på alla träd börjar svälla och detta är innan våren gör sitt framträdande. Våren finns i luften men har inte riktigt nått fram.

När våren kommit så spricker knoppen knopparna och bladen påbörjar att veckla ut sig. Så småningom så utvecklas våren till sommaren och då står träden i full blomning och grönska.

Sen när sensommaren börjar då skiftar bladen färg och efter en viss tid så faller löven av , och nu kommer hösten på intågande och gör entré.

Och efter detta kommer den sista årstiden; vintern och i denna tid går naturen i ide och löven börjar sin förmultning.

Övning ;

Gör fem observationer som är typiskt för den årstid vi just nu befinner oss i och där du bor. Det kan röra sig om allt i naturen men tex växter , väder eller djurliv.

Skriv ner dina observationer…

Comments Off on Våra fyra årstider!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️