Yoga för själen

Yoga ; mångtusenårig kunskap!

I Indien har yoga funnits i mer än 3500 år. Från ca 1500 f.Kr. trängde nomader från Centralasien allt längre in på den indiska subkontinenten. Med sig förde de förutom sitt samhällsskick och kastväsendet även den andliga lära som de kallade yoga. Inom yoga fanns metoder att utveckla det andliga för att kontrollera och behärska såväl sinnena som kroppen. För att uttrycka det bildligt : själen håller de fem sinnena i tyglarna , spänner dem för vagnen-kroppen- och ser till att den styr åt rätt håll.

De traditionella riktningarna inom yoga!

Under årtusendenas lopp har tre större riktningar med olika grund utkristalliserat sig inom yogatraditionen och de bygger på tre olika grundtexter:

  • 1 ) Yoga på religiös grund som baserar sig på Upanichaderna , en text från ca 800 f.Kr. Här framhålls kärnan i Vedaskrifterna , de diskuteras och kommenteras. En annan källa till indisk visdom ger också yoga en särskild betydelse. Det gäller Bhagavadgita , en mäktig lärodikt med 18 sånger i Mahabharata som tillsammans med Ramayna bygger upp nationaleposet från 500 f.Kr. Denna viktiga skrift åskadliggör mycket tydligt den historiska kunskapen.
  • 2) Den klassisk-filosofiska yogan grundar sig på Patanjalis yogasutror. Dessa texter sägs ofta vara yogans grundskrift. I dessa sutror (guider) visas hur själen fungerar och en väg utkristalliseras för att övervinna störningar i vårt andliga liv och för att uppnå denna sanna insikten om oss själva och omvärlden.
  • 3) Hathayoga baserar sig på hathayoga pradika. Den fungerar som en praktisk handbok till Patanjalis sutror. Där beskrivs de fysiska övningar som gör kroppen till ett verktyg på vägen till insikt.

YOGA ÄR INGEN RELIGION!

Yogans rötter är intimt förbundna med den indiska kulturen men det skall inte missförstås som att yoga är en religion. Även om de historiska grundtexterna hänför sig till en inte närmare definierad gudomlighet , handlar det om en metod att styra kroppen genom andlighet , vilket skall förstås som vägen till en typ av självinsikt som inte är bunden till någon bestämd religion eller trosriktining. Den som har svårt för begreppet ” gudomlighet” kan ersätta det med något annat uttryck. Det viktiga är att det omfattar allt som ligger utanför människans direkta kontroll , tex livet , naturen eller universum.

Comments Off on Yoga ; mångtusenårig kunskap!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️