Yoga för själen

Yoga är också en guide…

Till hur vi kan leva våra liv . Hur vi kan ta hand om oss själva och vår omgivning : att vi kan vara ärliga , ödmjuka , godhjärtade och hjälpsamma. Med vår yoga praktik får vi verktyg att hålla oss på banan i utmanande situationer samt att förändra det som kan tära inombords. Som yogis kan vi lättare se lärdom i varje utmanande situation vi möter .

ÖVNING ;

Låt yoga bli en daglig rutin under en tid. Gör någon övning i andning , medveten närvaro eller en fysisk position varje dag. Skriv ner hur det påverkar dig ;

Mantra ; …jag … vilar … in … i … mig … själv …jag … finns …här … för … mig … själv…

Förslag på frågor du kan ställa dig under din praktik;

Är jag ärlig mot mig själv?

Hur kan jag bli ärligare mot mig själv?

Tre saker jag uppskattar hos mig själv?

Skriv ner svar på varje fråga…

Mantra ; … jag … blickar … inåt …