Blog

Vår hjärna och kropp

Bör vara i balans i ett samspel.

Nu kommer det lite konkret fakta i och hur denna balans samarbetar , alltså vår kropp och vår hjärna.

Vår högra sida är den maskulina sidan av vår kropp och vänster sida av vår kropp är den feminina sidan. Dessa båda sidor förser oss med våra / dina egna intryck som kan vara tex hur vi/ du tar in och uppfattar information. Men också våra uttryck i världen vilket tex är hur vi/du kommunicerar vår egna uppfattning och vår/din sanning.

Om den maskulina och den feminina är i balans så leder det till sunda , utvecklande, förnuftiga , kärlek och trygghet i både möten med andra och i våra/ dina relationer.

Detta kan vi / du använda som drivkraft för att tänka och visa omtänksamma värderingar och skapandet i form av meningsfullhet. En mening till varför du är på vår jord. Vi / du kommer också i och med detta möta själsfränder.

När vi /du får en känsla av sammanhang så blir vår/ din tillvaro lyckligare.

Detta kallas för Kasam. Kasam är när vi / du nått en djupare förståelse av vart vi / du varit och vart vi / du är påväg. Detta innebär att man får ett startläge och en utgångspunkt. Men samtidigt ett nuläge.

Detta innebär ett återtagande av makt och kraft som du gett till andra. Hanteringen av tillvaron blir bättre och vi/ du kan göra allt på ditt speciella sätt. Det spelar ingen roll vad andra kan tycka om det.

Vi /du har makten att skapa ett liv som är meningsfullt och fyllt med glädje.

Tänk : ditt liv , där du är solen och månen i ditt egna och unika universum.

Comments Off on Vår hjärna och kropp

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️