Blog,  Naturens läkande krafter!

Universums toner

Som ett frö är vänskapen emellan er, ett moln av vänskapsfröer svävar i den svala vinden som ger dig kraft för nya mål och en förening.

Du är budbärare av morgonen mitt i ljuset och av den gudomlighetens kraft. Cellerna är i rörelse i en stimulerande vibration , i detta vänskapsband så ger du dig själv , dina tankar och kropp.

Er vänskap utvecklas i denna sanning. I varje vänskap finns ett frö som kommer mogna i insikt till att bli ett.

Den blommande tanken blir till ett ljus som utstrålar blomningen själ. Denna inspiration visas i er omgivning och ger dig/ er kraft att våga vakna upp i sig själv.

Som ett maskrosfrö gör den gemensamma vänskapen er näring och skänker energier till nytänkande i alla dina/ era möten.

Våra frön som redan utvecklats har en kommunikation de okläckta frön som ligger slumrande i väntan på de själar som ännu inte öppnat sig. Det är också här våra systersjälars blomande tankeängar ligger.

De universella trådarna väver in dig/ er in en livsväv där en del är inväntat , lite är förstått men med kraftfulla energier.

Ni är systrar som är sammanlänkade över alla gränser som inte längre existerar. Runt om i atmosfären susar ni likt de systerfrön som ni själva skapat i evigheten.

Den susande vinden för med sig era systerfrön och skapar nya blommor på dess väg. Tankarnas vingar frigörs bortom ordens gräns , blottar kärnans ursprung. Och över den gudomliga essensen av fält fyllda med osäkerhet och tvivel som fortfarande existerar på vår moderjord .

Fortsättning följer i nästa inlägg , kram????

Comments Off on Universums toner

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️