Tarot

Tarot = Ängla Tarot!

Jag använder Änglatarot kort när jag spår. Anledningen är att de är mycket vackra att arbeta med samt så finns 15 av de mest framstående ärkeänglarna med som använder förutom de vanliga readings…

Lite historia bakom Tarot ;

Tarot är ett verktyg för vägledning och spådom som kan spåras till 1300-talet ,och möjligen även ända tillbaks till det forntida Egypten. Det andra ” t:et” i tarot är stumt så ordet uttalas “tarå”. I Nordamerika är intressant nog den första stavelsen betonad medan det i andra områden är andra stavelsen.

Tarot har berört otaliga människors liv ,och gett dom frid , tröst och insikt i glädje stunder såsom i tider av utmaningar. Det är ett av de mest exakta sätten för att få detaljerad vägledning om framtiden och svar på dina frågor. Att konsultera tarot är som att umgås med en kär ,vis släkting som bekräftar både skuggorna och glädjen i livet. Många människor är dock avskräckta för de traditionella bilderna och uttryckssätten i tarot. Därför skapades Ängla tarot för att delvis bevara de forntida spåmetoderna och delvis endast använda positiva ,vänliga och livsbejakande ord och bilder. Hela spännvidden av mänskliga känslor och kunskap från traditionell tarot är tolkade i Änglatarot men omtolkade de skrämmande bilderna och orden för att upplysa istället för att skrämma dem som använder korten. Denna omtolkning medför en ny och livfull symbolik , och är både uppfriskande och förbättrade.