Astrologi , stjärntecken och kosmos!

Saturnus!

Saturnus är den stränge men rättvise läraren. För att fungera som en del av världen måste människan anpassa sig efter vissa himmelska och jordiska lagar.

Saturnus visar den plikt som måste fullföljas för att kunna bygga upp karaktären. Denna plikt är den indiska dharman.

Saturnus astrologiska funktion är också att vara bron mellan det materiella och det högre medvetandet. När de yttersta planeterna upptäcktes i modern tid så passade dessa väl in i det äldre astrologiska systemet. Dessa planeter står alla för delar av det högre och svårfunna medvetandet.

I en del astrologiska texter benämns Saturnus “den store olycksbringaren”. Det handlar om att Saturnus kan beröva människan de områden i livet som har byggts upp på illusioner och falskhet gentemot sig själv. Saturnus ser till att vi får det vi förtjänar.
Nyckelord: ansvar, självdisciplin, mognad, ambition, tid, tidens visdom, mula, bly och lördag.
Gudomar: Saturnus är en mycket gammal latinsk gud. Dess principer förekommer i flera andra äldre religioner.
Livsperiod: människans sjunde ålder är från 68 år till döden. Man lämnar jordiska och materiella ambitioner och förbereder sig på döden. Sedan följer dock återfödelse eller odödlighet.
Människokroppen: skelett, leder, senor, brosk, mjälten och hörseln.
Yrken: kroppsarbetare, byggarbetare, murare, rörmokare, brobyggare, bankirer, börshandlare, bönder och vakter.