Astrologi , stjärntecken och kosmos!

Planeternas kosmiska guide!

Planeternas inflytande på oss människor varierar med tiden och beroende på de inbördes relationer som finns och deras placering i zodiakens alla tecken.

Der finns mycket vi kan säga om planeterna och dess betydelser och nedan kommer jag försöka beskriva saken från och ur mitt perspektiv.

I särskild betydelse är planeternas positioner viktiga vid en människas födelse och start här på jorden . Enligt astrologins alla regler bestäms den nyföddes livsförutsättningar, möjligheter , framgång , beteende och psyke vid detta viktiga tillfälle. Förr i tiden kallades alla de sju synliga himlakropparna inklusive Solen för planeter, och dessa ansågs kretsa runt Jorden som ju var universums mittpunkt men detta var förr och inte i nutid. (Numera anses en ev mittpunkt i universum troligtvis inte ligger i vårt solsystem.) I modern tid har man sedan upptäckt ytterligare tre planeter, som tidigare inte kunde ses med enbart blotta ögat. I astrologin delas planeterna upp i tre olika grupper .
I den första gruppen ingår Solen , Månen, Merkurius, Venus och Mars. Dessa planeter kallas för de personliga planeterna och rör sig snabbt genom den sk djurkretsen. Av dessa tar Mars längst tid på sig att fullborda sin cykel, något mindre än ca två år. Då vi med erfarenhet vet så har dessa planeters påverkan lärt oss att hantera våra reaktioner på dessa . Vi måste väl erkänna att Månens och Solens påverkan på oss i form av en fullmåne eller som nedstämdhet vissa årstider.
I den andra gruppen finner vi jätteplaneterna Jupiter och Saturnus. Dessa kallas för de sociala planeterna och deras effekter uppfattas mer som långsiktiga . Med dess Undermedvetna drifter som mera kan betraktas som samhällets trender mer än om det personliga. Dessa planeter har stort inflytande över vårat sätt att se på den stora världen.
De tre nyupptäckta planeterna Uranus, Neptunus och Pluto kallas för generationsplaneter. De tar så lång tid på sig att deras energier sägs påverka hela generationer åt gången. De anses påverka kulturella förhållanden och civilisationsattityder under långa tidsperioder.
Detta var lite smått om planeterna…
Comments Off on Planeternas kosmiska guide!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️