Blog,  Meditation / Mindfulness/ Healing you

Påsk ägg nr 2 är fyllt med?

FÖRLÅTELSE !

Vid pågående processer där du befinner dig med jobbiga händelser i ditt liv , både nutid och i det förflutna så finns det en risk att du fastnar i negativa mönster av tankar som visar sig i känslor av aggression , skuld och hämdtankar.

Förlåter du inte det du varit med om kan du frätas sönder inifrån och sakta försvinna i destruktivt beteende mot dig själv.

För att komma vidare så behöver du förlåta dig själv och arbeta med förlåtelse , det är inte lätt men det går. Ju tyngre ditt hjärta är av sorg desto större behov av att göra sig av med den dåliga energin som det gör det dåligt för din kropp och hälsa.

Du behöver förlåta för att komma vidare i ditt liv , jag menar nu inte att det betyder att du skall acceptera eller trycka undan det som hänt utan det handlar om att frigöra energier och inte låta det ta över och ta all plats som du behöver för att kunna fungera optimalt.

Övning du kan göra är att genom att påbörja denna process av nytänkande och nybildning av nya positiva energier är att använda mantrat Swaha , detta mantra betyder att vi gör vårt bästa av vårt liv och resten som inte fungerar släpper vi taget om.

Pröva att använda detta i vila , meditation och i den medvetna närvaron.

Skriv ner dina reflektioner och dina tankar under processens gång.