• Meditation / Mindfulness/ Healing you

  Medveten närvaro och meditation!

  Medveten närvaro och meditation kan hjälpa dig att se det större perspektivet och att bli varse att du tillhör det . Du får lättare att acceptera livets flöde i lycka och i sorg , framgång och motgång , utan att känna motvilja eller att du måste förändra det som kommer till dig. Övning ; Skriv ner hur du kan hantera vardagliga situationer i takt med att du utövar din praktik och upp din praktik i medveten närvaro ; Mantra ; jag … tar … in … det … som …är…och … jag … öppnar … upp … för … min … urkraft…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Venus!

  Venus kan kallas för jordens syster, då hon är ganska lik vår jord, men också för symbol för den unga kvinnliga kraften. Venus kretsar kring Solen. På samma sätt bör kärleken kretsa kring livet, och inte tvärt om. Om livet inte prioriteras så gör man ett ödesdigert misstag.Personer med en stark Venus tenderar att vara fysiskt attraktiva och på grund av detta ha lätt till relationer, till det motsatta könet i synnerhet. Om Venus är för stark så kan detta visa sig som överdriven flörtighet och promiskuitet. En svag Venus kan tvärtemot ge svårigheter ur romantiskt och socialt hänseende. Venus skyr fulhet och sjaskighet. Venus placering visar hur stark eller…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Merkurius!

  Merkurius betonar kommunikationen och intellektet och har som budbärare inga bedömande funktioner och inga betänkligheter angående budskapet i sig. Budskapet kan således både vara gott eller ont, det viktiga för Merkurius är att det når sitt mål. Merkurius funktion i horoskop skiljer människan ifrån djuren genom förståndet, språk, ord och kvicktänkthet. Tyvärr tillkommer på köpet även skvaller, överärlighet och övertalningsförmåga. Om Merkurius ställning är för dominerande kan detta leda till rastlöshet, opålitlighet och ytlighet. Månen, Venus och Neptunus kan ge balans åt en överaktiv person. Dessa befrämjar känslighet och förmågan att uttrycka sig artistiskt på ett eller annat sätt. Nyckelord: kommunikation, intelligens, förmedling, tanke, aktiv, apa, metallen kvicksilver och onsdag.…

 • Meditation / Mindfulness/ Healing you

  Praktik i medveten närvaro !

  Praktik i medveten närvaro ger oss välbehövlig distans till negativa och destruktiva tankar som kan blockera oss. Om du studerar en tanke som kommer kan du upptäcka hur den tappar sin kraft . Tankarna är inte fakta eller sanningar utan bara inre syner som passerar förbi . Man kan med denna klarhet komma fram till vilka tankar som är sanning och vilka som inte är det , och därifrån gå till handling. Att känna att man inte behöver agera på varje tanke är en början till att lära sig leva med det man har varit – eller är med om – med värdighet istället för dömande . Om man kämpar…

 • Meditation / Mindfulness/ Healing you

  Jag återfår hopp och tro !

  Med en kontinuerlig praktik i medveten närvaro får du möjlighet att komma i kontakt med din sanning , lära dig uppskatta de små tingen i omgivningen och därmed komma närmare själslig frid. Prova att fokusera din övning i medveten närvaro enligt nedan ; Övning ; Använd din övning i medveten närvaro till att reflektera över tre bra saker med din dag och skriv ner dessa . Gör detta varje dag och låt det bli per automatik så när du har gjort detta i din skrivbok så kommer det av sig självt. Tips! Du kan göra denna övning muntligt med en vän , din partner , eller dina barn. Mantra ……

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Månen!

  Månen är Solens motpol, och då Solen står för människans identitet och ande, så står Månen för de undermedvetna delarna av personligheten och själen. Månen associeras med känslor, instinkter och mottaglighet. Mottaglighet, på samma sätt som Månen absorberar Solens ljus. Solen är dagen och Månen natten, deras funktioner kompletterar varandra. I födelsehoroskopet är det viktigt att Solen och Månen har en harmonisk relation för att känsla och vilja skall kunna samarbeta. Förmågan att ta intryck och att bedöma våra upplevelser hänger ihop med Månen, det finns en direkt koppling till lynne och sinnen. Trygghet är också en viktig associering och detta dels då man ser Månen som en beskyddande moderssymbol,…

 • Astrologi , stjärntecken och kosmos!

  Solen!

  Detta är helt klart den viktigaste himlakroppen i vårt solsystem, och kallas på grund av äldre föreställningar för planet inom astrologin. Förr i tiden trodde man att alla planeter sände ut ljus, och att solen sände ut det starkaste. Att de andra planeterna kretsar runt solen och inte runt jorden visste man inte heller, i alla fall inte i de antika kulturerna. På samma sätt som planeterna kretsar runt solen, kretsar planeternas astrologiska positioner kring solpositionen. Solpositionen är viktigast i horoskopet, och det är denna som folk oftast associerar med horoskop. Det är Solen som man utgår ifrån i horoskopet och den ger personens identitet och livskraft. Solen symboliserar medvetandet…

 • Meditation / Mindfulness/ Healing you

  Övning ; Medveten närvaro!

  Prova att göra denna övning i medveten närvaro varje dag under en vecka ; Övning ; Sitt i en skön ställning . Sträck upp genom ryggraden , fokusera blicken på en fast punkt , behåll blicken stilla bakom stängda ögonlock. Du kan prova att mjukt rulla din inre blick upp och in mot tredje ögat – utrymmet mellan ögonbrynen – ditt center för intuition. Börja sedan andas djupa lugnande andetag , pusta gärna ut några djupa suckar genom munnen. Övergå sedan till att bara andas genom näsan . Slappna av i käken , släpp tungan från gommen , slappna av i tinningarna och mellan ögonbrynen. Fokusera på andetaget . Om…

 • Meditation / Mindfulness/ Healing you

  Droppar av stillhet- samla djupandnings minuter!

  När du har övat upp din andning kan du stanna upp en gång i timmen för att komma till ro , blunda och djupandas. I slutet på dagen har du kanske samlat ihop en hel kvart med djupandnings minuter – jag kallar dom droppar av stillhet . ÖVNING; Reflektera över hur värdefulla dessa minuter är. Skriv ner de tankar som kommer när du djupandas , dessa värdefulla ord kan bli inspiration för dig. Reflektera även över hur dina dagliga droppar av stillhet påverkar dig ? Hur sover du? För att somna bättre och för att få en lugnare sömn kan du andas djupa lugna andetag när du går och lägger…