Blog

Midsommar i kristet perspektiv!

Som sagt så började firandet egentligen pga av Johannes Döpares födelse , under 300 – talet. Johannes födelse är skrivet i Lukasevangeliet där det står skrivet att han föddes 6 månader innan Jesu födelse. Och därav skall firas 6 månader innan jul.

Denna högtid spreds från Medelhavs världen till andra delar av Europa i och med kristendomens spridning.

Tidigare så har midsommar dagen och Johannes Döpares födelse firats samtidgt detta ändrades år 2003 då Johannes dag blev flyttad till söndagen efter midsommar dagen. Detta innebar att midsommardagen blev temat Skapelsen i den nya svenska evangelie boken.

Men i den romersk-katolska kyrkan , de ortodoxa kyrkorna och vissa andra kristna trosförbund så är datumet inte förändrat.

Det blev en konflikt mellan kyrkan och folket hur firandet skulle vara. Runt 1300-talet så försökte nunnorna från klostret Sko kloster ( nuvarande namn.) Ordna tillstånd för anordning av folkliga fester i samband med midsommar för att få någorlunda bukt på det stökiga folkliga firandet som innebar dans på kyrkogårdar , stöld av kyrkans heliga bilder och allas skamlösa sjungande visor.

År 1425 förbjöd ärkebiskop Johannes från Lund midsommarvakor pga av det folkliga firandet.

Folklig fest!
Svensk midsommar!

Kyrkan gjorde ett försök till att folket att fira Johannes Döpares födelse istället för en bara folklig fest , men de misslyckades med det.

Comments Off on Midsommar i kristet perspektiv!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️