Meditation / Mindfulness/ Healing you

Medveten närvaro och meditation!

Medveten närvaro och meditation kan hjälpa dig att se det större perspektivet och att bli varse att du tillhör det . Du får lättare att acceptera livets flöde i lycka och i sorg , framgång och motgång , utan att känna motvilja eller att du måste förändra det som kommer till dig.

Övning ;

Skriv ner hur du kan hantera vardagliga situationer i takt med att du utövar din praktik och upp din praktik i medveten närvaro ;

Mantra ; jag … tar … in … det … som …är…och … jag … öppnar … upp … för … min … urkraft…