Meditation / Mindfulness/ Healing you

Meditationens positiva effekter!

Själen liknar ofta vid en sjö vars yta är i ständig rörelse av tankarnas oavbrutna vågor. Om tankarna kommer till ro blir sjön lugn och klar så att man tydligt kan se bottnen på den. Saker och ting kan betraktas som de är , utan förvrängningar eller grumlingar. Det är detta som meditationen kan åstadkomma. Men meditationen har många olika effekter och med lite träning kommer du kunna uppleva några av dem eller alla.

Meditationen :

Stärker hela organismen och hjälper dig ” ladda batterierna”.

Leder till lugn och avslappning , harmoni och balans.

Utvecklar koncentrations – och prestationsförmågan.

Förbättrar det övergripande kroppsliga , andliga och mentala välbefinnandet.

Utforskar den egna personligheten på djupet ända fram till upptäckten av det sanna jaget.

Förbättrar självinsikten och självförtroendet , låter oss få en djupare kunskap om våra styrkor och krafter så att vi kan använda dem på ett bättre sätt. Vi förstår och accepterar våra svagheter bättre.

Lär oss förstå våra behov och gynnar därför förmågan att vara snälla mot oss själva.

Förmedlar djup insikt om egenskaper och kvaliteter i det universella väsendet och medvetandet.

Comments Off on Meditationens positiva effekter!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️