Astrologi , stjärntecken och kosmos!

Mars!

Då Venus för människor samman så utgör Mars den separerande kraften mellan människor.

Mars står också för gammalmodiga manliga värden som mod, styrka och krigiskhet. Så länge någon ger honom balans är allt väl och styrkan kan utnyttjas till framåtskridande.

Men Mars kan också ha en otrevlig sida av destruktion och personlig framgång utan hänsyn till andra. Om Mars är för stark i horoskopet så kan detta uttrycka sig i grymhet, makthunger och överdriven egoism. Det är dock viktigt att det finns en viss styrka hos Mars i horoskopet för att personen skall kunna aktivera mod och styrka att möta livets besvärligheter.
Visst är Mars en krigare, och en tapper sådan, men i vår tid krävs det ofta mer att våga slåss med pennan än med svärdet. Dagens sanna goda krigare har namn som Ghandi och Lennon. Precis som Merkurius så är Mars dock en kraft utan bedömande principer. Hur Mars agerar beror helt på det sammanhang han sätts i.
Nyckelord: kampanda, egoism, framgångshunger, mod, handlingskraft, dynamisk, järn, varg och tisdag.
Gudomar: Ares är den grekiska motsvarigheten till Mars. Fornnordiske Tyr har likheter liksom den grymme keltiske guden Teutates.
Livsperiod: människans femte ålder från 42 till 56 år.
Människokroppen: adrenalin, röda blodkroppar, muskelvävnaden och näsan.
Yrken: militära yrken, metall- och smidesarbetare, kirurger, tandläkare, slaktare, idrottsmän, barberare och snickare.