Astrologi , stjärntecken och kosmos!

Mars!

Då Venus för människor samman så utgör Mars den största och mäktigaste kraften mellan människor.

Mars står också för de åldersbestämda och de gamla fördomarna som det typiskt manliga som mod, styrka och ära . Så länge någon ger denna man balans då är allt väl och styrkan kan utnyttjas till framåtanda.

Mars kan också ha en ytterst otrevlig sida som visar sig genom destruktiva handlingar och personlig framgång utan att ta hänsyn till andra. Om Mars är för stark i horoskopet så kan detta ge uttryck i form av grymhet, makthunger och överdriven egoism. Det är dock viktigt att det finns denna styrka hos Mars i horoskopet för att personen skall kunna aktivera mod , civilkurage och styrka att möta livets olika svårigheter.
Mars en symbol för krigare, och en modig tapper sådan, men i vår tid krävs det ofta mer curage att slåss med pennan än med svärdet. Dagens sanna och goda krigare har namn som Ghandi och Lennon. Som Merkurius så är Mars dock en kraft utan bedömande principer. Hur Mars agerar beror helt på det sammanhang han sätts i och vilket motstånd han möter.
Nyckelord: kampanda, egoism, framgångshunger, mod, handlingskraft, dynamisk, järn, varg och tisdag.

Gudomar: Ares är den grekiska motsvarigheten till Mars. Fornnordiske Tyr har likheter liksom den grymme keltiske guden Teutates.

Livsperiod: människans femte ålder från 42 till 56 år.

Människokroppen: adrenalin, röda blodkroppar, muskelvävnaden och näsan.

Yrken: militära yrken, metall- och smidesarbetare, kirurger, tandläkare, slaktare, idrottsmän, barberare och snickare.