Meditation / Mindfulness/ Healing you,  Yoga för själen

Mantra !

Ett mantra är ett ord med viss betydelse. Det är ett verktyg för att kunna släppa på tankar så att vi kan fokusera sinnet och bli medvetet närvarande . Inom yogans filosofi finns ett otaligt antal mantra skrivet på sanskrit. Bakom själva mantrat gömmer sig en komplex kunskap om hur dess stavelser innehåller energier som pulserar inom oss och ger vibrationer som påverkar kropp och själ och sinne på ett positivt sätt. Man upprepar antingen mantrat tyst för sig själv eller högt. Man kan även sjunga mantran och då kallas det för chanting. Genom repetition låter man mantrat bli ett med sitt inre , lösas upp och upplevas . Ju mer man använder mantrat ju mer kraftfullare blir det.

Mantra ; … jag … låser … upp … för … ett nytt … flöde …