Blog,  Naturens läkande krafter!

Månen!

Månen tycker jag är vackrare än solen ,dess magiska förmåga att utöva dragningskraft på jorden och i och med det , skapa tidvattnet.

Både människor och djur beter sig olika beroende vilken styrka och klarhet månen har. Forskare har lagt ner en hel del på att utforska djurens beteende men inte lika mycket på människans beteende.

Men sedan tidernas urminne och begynnelse har människor till bett månens andliga krafter. Och tom har planerat sina handlingar med måncykeln som guide.

Övning:

När månen börjat komma fram ta dig då ut på en promenad, framförallt när månen lyser helt klart. Gå en långsam promenad och meditera.

Ta långa djupa andetag och känn in hur du får ny kraft och nya energier av månskenet.