Blog

Livet och dess svårigheter!

Livet är ibland fruktansvärt orättvist och jobbigt. Det kan bero på stress och press från omgivningen. Men också kan det bero på att vissa av oss har en känslighet mot att ta in andevärlden , vi har öppna kanaler och det kan göra oss rädda. Speciellt om vi ser saker som inte går att ta på utan det finns som en skugga eller ett ljus tätt inpå oss. Det kan vara skepnader av ondska eller skepnad av en nära vän eller familjemedlem som tagit sitt steg från jordelivet. Men var inte rädd. Det är inte av ondo utan det är en process som du behöver gå igenom speciellt om du varit med om något traumatiskt , det är hjärnans sätt att bearbeta och läka din själ som i kombination med din känslighet för det som ej går att förklara på ett normalt sätt. När en nära och kär vän gör ett besök från andra sidan beror det på att vi kan behöva en skydds hälsning för att visa oss att vi ej är ensamma. En ängel kan också visa sitt sken för att visa att du och jag har ett beskydd en övervakning så att vi kan klara de svårigheter som vi för tillfället befinner oss i. Var ej rädd utan omfamna det du ser och hör. Omfamna mörkret och gör det till din bästa vän. Du är inte ensam utan du har skydd från både änglar och de bortgångna som lämnat jordelivet.

Tillsammans så är vi starka…

Comments Off on Livet och dess svårigheter!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️