Blog

Kan vi använda energiernas frekvens till kärlek

Det är ett stort ja på den frågan. Har du större medvetenhet om dina personliga frekvensnivåer då kan du använda dessa till att fånga någons uppmärksamhet och attrahera den du är intresserad av. Du kan också använda dina frekvenser till att nå dina mål och få en chans till att uppleva mer i ditt liv. Men också ta bort det som är dåligt i ditt liv.

Universum söker en balans mellan våra maskulina och feminina poler samt polerna ying och yang. Vi alla har både en maskulin och en feminin sida i vår kropp samt vår hjärna är uppdelad på samma sätt.

Astrologin kallar denna princip för : såsom ovan och såsom nedan och det kan också användas motvänt eller : såsom inom dig och så och utom dig. Den sistnämnda är effekten av hela principen.

Du är medskaparen i ditt liv och det är bara du själv som kan arbeta med ditt egna inre och själv skapa din balans. När du arbetar med detta självtänk då hamnar livet runtomkring Dif i balans. Du bestämmer själv takten och när du bör göra dina val och vilka val du gör.

Du kan också använda månen, solen och andra planeter för att finna balans. Dock behöver du tänka på att just din väg dit inte är likadan som någon annans väg.

Ta dig en funderar på : äkta balans är ett givande och tagande men kan också likna en maskros som står i full blom när solen lyser på den men när solen gått ner då drar maskrosen in sina blad i vila.

Vår sol har också sina vibrationer och det får vi inte glömma.

 

Comments Off on Kan vi använda energiernas frekvens till kärlek

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️