Meditation / Mindfulness/ Healing you

Jag återfår hopp och tro !

Med en kontinuerlig praktik i medveten närvaro får du möjlighet att komma i kontakt med din sanning , lära dig uppskatta de små tingen i omgivningen och därmed komma närmare själslig frid. Prova att fokusera din övning i medveten närvaro enligt nedan ;

Övning ;

Använd din övning i medveten närvaro till att reflektera över tre bra saker med din dag och skriv ner dessa . Gör detta varje dag och låt det bli per automatik så när du har gjort detta i din skrivbok så kommer det av sig självt.

Tips!

Du kan göra denna övning muntligt med en vän , din partner , eller dina barn.

Mantra … tro … på … dig …själv … du …. har … styrkan … att …få … tillbaka … hoppet …

Comments Off on Jag återfår hopp och tro !

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️