Tarot

Hur du använder din kortlek ( tarotlek)!

Steg 1 ; Rena din kortlek!

Eftersom dina kort är känsliga instrument så är reningen av korten mycket viktig. De behöver bli renade från alla energier de kan absorberat i tillverkningsprocessen.

Steg 1 och 2 behöver bara repeteras efter en annan person har rört dina kort eller om dina tolkningar saknar tydlighet genom att korten blivit tilltäppta av för mycket energi.

För att rena dina kort så ska du hålla korten i din icke dominerande hand ( den hand du normalt sett inte skriver med) , eftersom det är handen som tar emot energi. Knyt näven i den andra handen ( det är den som sänder energi) och knacka på korten en gång. Det rensar ut den gamla energin så att korten nu är en tom skrivtavla som är redo att bli impregnerat med din egen vibration.

Steg 2 ; Välsigna korten!

Rör snabbt vid varje kort för att fylla dom med din personliga energi. Du kan enkelt röra ett av hörnen av varje kort för att åstadkomma detta. Sprid sedan ut korten som en solfjäder med bilderna mot dig. Håll de utspridda korten mot ditt hjärta och tänk på en bön eller intention du vill skänka dina kort. Du kan tex säga följande tyst eller högt ;

“Jag ber att alla mina tolkningar med dessa kort ska vara så precisa och exakta och medföra välsignelser för alla inblandade. Hjälp mig vara fokuserad i mitt högre jag så att jag tydligt kan höra , se ,känna ich förstå de gudomliga budskapen som önskar att komma fram i dessa tolkningar “

Fråga och be om hjälp du skulle behöva under dina tolkningar , såsom säkerhet , tydlighet , medkänsla och osv. Dina kort bär nu din personliga vibration och dina intentioner.

Comments Off on Hur du använder din kortlek ( tarotlek)!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️