Meditation / Mindfulness/ Healing you

Hitta din sankalpa för läkning och själslig utveckling!

En viktig del i din andliga utvecklingsprocess handlar om att komma i kontakt med din djupare intention om hur du egentligen vill leva ditt liv – sankalpa. Med en klarare intention kan du lättare uppleva den verkligen är , istället för ” gå bredvid dig själv “och se livet rusa iväg.

ÖVNING;

Sätt dig bekvämt, slut ögonen , andas lugna andetag , känn vibrationer i kroppen. Ställ dig frågan ; Vad vill jag ?

Ta tid till att lyssna in , skriv ner det som kommer upp utan att skala bort , döma eller värdera. Avsluta övningen och vila. Läs sedan svaren vid ett senare tillfälle.

Mantra ; vad …är…min…djupa…intention…min…sankalpa…