Meditation / Mindfulness/ Healing you

Gyan mudra/Jnana mudra!

Detta är en av de vanligaste mudror att utföra under andningsövningarna eller i samband under din praktik i medveten närvaro och meditation. Denna mudra har som egenskap att förena det medvetna jaget ( tummen) med vår medfödenhet och trygghet ( pekfingret). Du bör vända ner dina handflator mot jorden och därigenom hämta kraft eller alt stäcka dina handflator upp mot himlen detta visar att vi är öppna och mottagliga för ett nya steg. Denna mudra krafter sätter igång vårt lugn och ro-system och vilket gör så kroppen sänker stress nivån .

ÖVNING! Som är bra att göra om du har ett behov av lugn och ro.

Låt din tumme och ditt pekfinger mötas med ett lätt tryck. Håll de andra fingrarna raka utan att för den skull vara spända. Känn in vad energierna och vad mudran ger för effekt på dig , skriv ner dina känslor, de tankar som uppstår ,ta dig sedan tid att reflektera över dina svar.

Jag … Är … I… Kontakt… Med… Min …Sanning … Och… Min … Visdom…