Meditation / Mindfulness/ Healing you,  Yoga för själen

Ett av våra vanligaste mantran ;

Som även sägs vara ursprungsmantrat och representera det gudomliga , är AUM eller OM. En tolkning är att hela universum skapades som följd av den resonans som uppstod efter AUM , där bokstaven A står för skapande och pånyttfödelse , U för upprätthållande och bevarande , M för upplösning och avslut.

Allt i vår omgivning har samma cykel. Allt skapas , upprättshålls och upplöses i en evig cirkel. Genom att recitera mantrat AUM blir man uppmärksam på sin egen del i evolutionen.

Du kan även använda AUM till att fokusera på det du behöver hjälp med just nu i en viss situation. Kanske behöver något nytt födas , eller att du just nu behöver hålla dig stark i det som är , eller så behöver du ett avslut på något.

ÖVNING ;

Recitera mantrat AUM tyst eller högt på varje in och utandning när du praktiserar medveten närvaro eller meditation. Fortsätt så länge som känns bra . När du har avslutat , sitt en stund i vibrationerna av mantrat.

Skriv ner hur det känns och vad som kommer upp inombords ;