Blog

Elementet eld

Är systern som heter Vesta. Namnet betyder strålande och är den du kan se med blotta ögat. Vesta är den enda.

Hon består av en vulkanisk berg yta. Med en mycket hög innertemp. Och reflektionen av henne är ett mycket starkt ljus.

Gudarnas egna eld är hon väktare över. Och hennes symbol är eld och vårt hem.

Vesta ger oss sin påminnelse i att du skall behålla din livskraft. Att du skall klara dig ensam och utan en partner. Där blir du hel.

Apollo och Poseidon försökte båda att få Vesta till sin hustru men hon sa nej. Hon ansåg att hon skulle vara fri utan en partner.

Och enligt legenden så var hon trogen sin uppgift och det var att se till att den eviga flamman i Rom hölls vid liv.

Om denna eld skulle släckas då skulle Rom dö ut.

Hon hade prästinnor som kallades Vestaler och dessa levde i celibat tills de skulle ge sin mödom till en viktig ceremoni.

De hade en frihet från den patriarkala kontroll som fanns. Och hade rättighet att äga , ha handel och avtal. De hade en mycket hög status.

De hade som uppgift att ta ansvar och spara viktiga avtal och kontrakt.

Med deras lyckobringande eld ceremonier så var det dom som invigde projekt och nya företag.

Och på de olympiska spelen så använder vi den eviga facklan.

Vesta är vår representant i vår inre glöd och ser till att vår gnista inte släcks. Hon är glädjen i vårt liv och hon är vår inre prästinna.

Hon är också väldigt disciplinerad och skapar rutiner och ser till att vi når våra drömmar och mål.

Men den värsta rädslan hon känner att tappa sin glöd och att hennes flamma dör ut.

Comments Off on Elementet eld

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️