Yoga för själen

Chakran !

Den senaste tiden har chakrasystemet blivit alltmer omskrivet, och de färgglada kroppspunkterna lyser lite här och var i tidningshyllorna. Att det har med energier att göra, och att dessa går att balansera, är något som är lätt att uttyda ur de många rubrikerna, men läser man lite mer noggrant förstår man även att chakrasystemet har sitt ursprung i den indiska yogatraditionen, och att namnet chakra är sanskrit för ”hjul”.

Styr våra känslor

Chakrasystemet, som det allmänt benämns, är baserat på sju distinkta ”hjul” av energi som ständigt rör sig längs människokroppens ryggrad, från ryggslutet till huvudets topp. Vart och ett har sin egen färg- och vibrationsfrekvens, och dessa hjul är katalysatorer för mänskligt medvetande och funktion. De styr olika emotioner, från vår överlevnadsinstinkt och självkänsla, till vår förmåga att kommunicera och uppleva kärlek.

Läser man lite mer noggrant förstår man att chakrasystemet har sitt ursprung i den indiska yogatraditionen, och att namnet chakra är sanskrit för ”hjul”.

Vilken emotionell koppling respektive chakra har, och vilket beteende de är med och styr är som följer:

rotchakrat

1. Rotchakrat, Root chakra, ”Muladhara” – röd

Placering: Ryggradens botten
Här finns vår grundtrygghet i hemmet, kring ekonomi och arbete. Rotchakrat symboliserar trygghet och stabilitet i livet och den fysiska kroppen.
Har man obalans här så kan det visa på osäkerhet och att man sitter fast i gamla mönster. Det kan också finnas tvångsbeteenden, girighet samt ilska.

navelchakrat

2. Navelchakra eller sexualchakra, Sacral chakra, ”Svadhishthana”– orange

Placering: Strax under naveln
Här finns vår sexualitet, lust, kreativitet, moral, spontanitet, självförtroende, glädje, konstnärlighet och ambition.
Obalans här kan visa på låg sexlust och bristande moral. Man står tillbaka och har svårt att få utlopp för sin kreativitet.

solarplexuschakra

3. Solarplexuschakra, Solar Plexus chakra, ”Manipura” – gul

Placering: Magområdet
Här sitter vår viljestyrka, livsenergi, livskraft, självförtroende, inspiration och våra sociala kontakter.
Obalans här kan avslöjas genom att vi sätter oss själva främst, genom maktfixering, låg energinivå, osäkerhet och brister i självförtroendet.

hjärtchakrat

4. Hjärtchakra, Heart chakra – ”Anahata” – grönt

Placering: Mitt på bröstet
Hjärtchakrat står för våra relationer, kärlek, gemenskap, känslor, harmoni, balans och medkänsla.
Obalans här kan handla om relationsproblem och att man stängt till om sina känslor.

halschakrat

5. Halschakra, Throat chakra, ”Vishuddha” – botten i halsen – blå

Placering: Struphuvudet
Halschakrat står för all form av kommunikation och kreativitet.
Obalans här uppstår när vi inte står upp för oss själva och vad vi tycker eller känner, men kan även bero på problem med att sätta gränser mot andra människor.

tredjeögatchakrat

6. Tredjeögatchakra, Third Eye chakra ”Ajna” – indigo

Placering: Mellan ögonbrynen
Här finns vår intuition, kreativitet och vårt undermedvetna.
Obalans här försämrar förmågan att lyssna inåt och följa sin inre vägledning.

kronchakrat

7. Kronchakra, Crown chakra, ”Sahaswara” – violett

Placering: Toppen av huvudet
Andlighet, tillit, tro, kontakt med universum och det högre jaget. Här sitter det mentala, tankar, kunskap, insikter och förståelse.
Obalans kan innebära bristande andlig kontakt, koncentrationsproblem och att man har begränsningar när det gäller att ha visioner och förmåga att se framåt.

chakra

Chakrabalansering för mer energi med hjälp av affirmationer

När ett av dessa sju chakran har blockerats kan mentala, känslomässiga, fysiska och andliga problem uppstå. En stor del av chakrasystemet handlar därför om att lära sig hantera detta med hjälp av chakrabalansering i form av chakrastenar, kristaller eller reikihealing. Här kommer även yoga och meditation in som ett verktyg att återskapa balans i kroppens energisystem, och för att medvetandegöra kroppens signaler. Våra tankar styr vår tillvaro och därför är också positiva affirmationer en viktig nyckel till att balansera chakrasystemet.

Så gör du för att balansera dina chakran med affirmationer

Rotchakrat:

För att balansera rotchakrat kan du försöka grunda dig genom att vandra barfota i sanden eller gräset. Bra grundande yogapositioner är trädet, krigaren, kråkan mfl. Förlika dig med din historia och din uppväxt för att öka känslan av trygghet. Affirmation: Jag är fridfull, omhändertagen och trygg.

Navelchakrat:

För att balansera navelchakrat kan du fokusera på att lyssna till din kropp och dess behov. Utöva yoga, ta långa promenader, simma, vandra i vacker natur. Försök att få syn på dina begär och drömmar och reflektera över dem i en dagbok. Affirmation: Jag är strålande, vacker och stark och njuter av ett hälsosamt och passionerat liv.

Solarplexuschakrat:

För att balansera solarplexuschakrat kan du meditera och göra lugna rörelser i ett tyst rum, samt göra andningsövningar och yogapositioner som innehåller vridningar. Allt för att få magmusklerna att slappna av. Affirmation: Jag är positiv och framgångsrik i allt jag företar mig.

Positiva affirmationer en viktig nyckel till att balansera chakrasystemet.

Hjärtchakrat:

För att balansera hjärtchakrat kan du göra djupa och lugna andningsövningar. Lämpliga yogapositioner är de som öppnar upp i bröstet och som stimulerar det limbiska systemet (känslohjärnan), men även växelvis andning och meditation. Ta långa promenader, vandra eller simma. Massage av nacke och axlar samt varma bad är också balanserande. Affirmation: Kärlek är svaret på allt, jag ger och tar emot villkorslös kärlek.

Halschakrat:

För att balansera halschakrat är det bra att andas djupt, vila, meditera och försöka åtgärda saker som du grubblar över. Visualisera att du berättar om din ståndpunkt och tankar till din käresta, en vän eller en chef. Att vistas nära havet, vandra över vida vidder och andas in frisk luft är också balanserande. Affirmation: Mina tankar är positiva och jag uttrycker mig alltid med äkthet och tydlighet.

Tredjeögatchakrat:

För att balansera tredjeögatchakrat är det bra att meditera, utöva yinyoga eller tai chi, simma samt vandra i storslagen natur. Allt för att få perspektiv på saker och ting. Affirmation: Jag är i samklang med hela universums visdom och ser en mening i allt som sker.

Kronchakrat:

För att balansera kronchakrat kan du meditera, göra positiva affirmationer och tacksamhetsövningar, samt ta hjälp från andra i din omgivning i din strävan efter att nå balans. Affirmation: Jag är hel, och ett med den gudomliga energin.

Chakrapass – 10 steg för att öppna upp och balansera flödet i kroppen

Syftet med kundaliniyoga är att öppna upp kropp och sinne för att bli mer sann och medveten. Att finna närvaro, livskraft och ro för att bli mer av den du redan är, helt enkelt.

Det här chakrapasset öppnar upp och balanserar flödet i kroppen utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt yogan har vi olika energicenter, så kallade chakran, i kroppen.  I det här passet som följer fokuserar vi på sju olika chakran.

Chakrapasset är enkelt att utföra och passar bra för hemmaträning.

Passet tar cirka 40 minuter.

Gör varje övning inkännande i ordning och följ tidsangivelserna. Det får vara jobbigt men inte göra ont.

Mellan varje övning vilar du sittandes eller liggandes ett par minuter. Vilan ger tid för effekterna av övningarna att spridas och integreras i kroppen.

Håll ögonen slutna så långt det är möjligt.

Om du vill kan du inleda och avsluta varje övning med att hålla din hand mot eller mjukt massera det aktuella chakrat som ett sätt att frigöra/balansera dess energi.

Inga rotlås eller eldandning vid menstruation eller graviditet. Välj då istället att andas långa djupa andetag. Välj också långsam andning om du inte har erfarenhet av eldandning.

chakra

Steg 1. Intoning

Tona in dig med ”ong namo guru dev namo” (jag böjer mig för den universella visdomen och visdomen inom mig), tre gånger.

chakra

Steg 2. Lätt meditationsställning

Rak rygg. Slut ögonen, eldandas i 1-3 minuter under det att du visualiserar alla dina chakran och hur energin flödar genom dem upp och ned längs ryggraden.

chakra
chakra

Steg 3. Första chakrat

Lätt meditationsställning. Rotera höften medsols under 1-3 minuter. Avsluta med att dra in ett långt djupt andetag, långt ner i magen, håll andan och känn energin i ditt rotchakra.

chakra
chakra

Steg 4. Andra chakrat

Lätt meditationsställning. Gör ryggflexen. Andas in fram, andas ut bak. 1-3 minuter. Avsluta med ett långt djupt andetag in. Håll och känn energin i ditt sexualchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila.

chakra
chakra

Steg 5. Tredje chakrat

Klippställning: ryggflex under 1-3 minuter. Avsluta med en djup inandning, håll och upplev energin i navelchakrat. Andas ut. Repetera en gång. Vila.

chakra
chakra

Steg 6. Fjärde chakrat

Lätt meditationsställning. Händerna på axlarna, fingrarna fram och tummarna bak. Vrid kroppen åt vänster, andas in, vrid höger och andas ut. 1-3 minuter. Avsluta med en djup inandning, håll och upplev energin i ditt hjärtchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila.

chakra

Steg 7. Femte chakrat

Lätt meditationsställning. Andas in, lyft axlarna mot öronen. Andas ut och släpp ner axlarna igen. 1-2 minuter. Börja sedan rulla huvudet mjukt medsols under 1 minut och sedan motsols under 1 minut.  Ett varv ska ta minst 10 sekunder. Avbryt övningen om det gör ont! Avluta med en djup inandning. Håll och upplev energin i ditt halschakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila.

chakra

Steg 8. Sjätte chakrat

Stå på alla fyra. Svanka och flexa ryggraden neråt, blotta halsen och böj huvudet mjukt bakåt. Håll positionen med slutna ögon och fokus i tredje ögat. Eldandas under 1-3 minuter. Börja sedan flexa ryggraden uppåt (andas ut) och neråt (andas in) i 1-3 minuter. Avsluta med en djup inandning. Håll och fokusera på ditt pannchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila.

chakra

Steg 9. Sjunde chakrat

Lätt meditationsställning. Fläta samman dina fingrar och lyft armarna upp över huvudet så att dina handflator, riktade nedåt, ligger som ett lock, cirka 10 centimeter ovanför hjässan. Eldandas i 1-3 minuter. Fokusera på hur energin rör sig runt ovanför, runt och i ditt kronchakra. Avsluta med ett långt djupt inandetag. Håll och upplev energin i ditt kronchakra. Andas ut. Repetera en gång. Vila på rygg i 5-10 minuter.

chakra

Steg 10. Uttoning

Tona ut dig med mantrat ”sat nam”, tre gånger.

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️