Blog

Astrologi och din jordiska kropp

Våra vibrationer i vårt Universum som vi kallar rymden skapar en oändlighet av möjligheter. Vibrationerna utgör partiklar som skapar hela tiden nya potential för oss eftersom vi människan består av samma partiklar som skapas i rymden.

Och därför så står vi i en ständig kontakt med vårt inre och egna Universum. Detta i vår jordiska kropp.

Nu kommer astrologin in i detta sammanhang, ibland så kallas faktiskt astrologi för Universums hemliga språk. Mycket pga att genom astrologin så kan vi få kontakt med och få tillgång till förlorade delar hos oss.

Vägen för oss att nå visdom genom kunskap så måste vi låta kunskapen landa i vårt hjärta. Det kan krävas extra tid för oss nå och komma till djupare insikter och där blir astrologin ett verktyg för oss att nå dit.

Astrologin bygger från grunden på de berättelser som vi minns,  alltså sagor , mysterier, musik och annat som gör oss nyfikna.

Detta blir en form av mysterieskola där arketyper kommer blir centralt för vad som astrologin står för och hur vi skall göra en tolkning. Denna hjälp kommer därför bli en guide för att förstå vilka vi egentligen är. Och vad som komma skall i vår omvärld.

Det kan handla om det kända och okända inom oss men det handlar i stort sett om att vi skall finna vår balans.

Comments Off on Astrologi och din jordiska kropp

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️