Astrologi , stjärntecken och kosmos!

Astrologi / Horoskop !

Stjärnhimlen har alltid fascinerat människan och man har ofta vänt sig upp mot den svarta rymden med dess strålande vackra himlakropparna för att finna svar på de största frågorna.

Redan 1000 f. Kr. hade de antika babylonierna utvecklat ett avancerat system för att tyda relationen mellan planeternas rörelser och händelser på jorden, det vi brukar benämna astrologi. Den här kunskapen förädlades sedan ytterligare i Indien och Egypten, där astronomen Ptolemaios i Alexandria kom att sammanfatta de mest centrala astrologiska idéerna i sitt historiska verk Tetrabiblos.

Därmed hade grunden lagts för den västerländska astrologiska traditionen, såsom vi känner den idag. Här finns tankarna om hur solens, månens och planeternas positioner samspelar med stjärnorna för att spegla människors personligheter och påverka skeenden i världen.

Med utgångspunkt i det som brukar kallas horoskop och stjärntecken, vilket avser det tecken som solen befann sig i vid en människas födelse, går det att ge förutsägelser och spådomar om kommande händelser. Dessa stjärntecken, eller soltecken, som utgör fundamentet för det som vi betecknar som horoskop, delas i sin tur upp efter element, kvalitet och polaritet. Med hjälp av de här definitionerna blir det lättare att ta fram kopplingar mellan rymdens makrokosmos och människans inre mikrokosmos.

Det är en sierskas uppgift, att med hjälp av de tolv stjärntecken som ingår i den s.k. djurkretsen, skapa ett horoskop som kan svara på frågor om framtiden och ge råd om gynnsamma tidpunkter för en påtänkt handling.

Således är det enkelt att se varför astrologi och horoskop har tillmätts så stor betydelse i den mänskliga historien. Behovet av sammanhang och ett tydligt mönster som reglerar vår existens är ständigt närvarande, vilket det också bör vara i varje ödmjuk och sökande människas liv.

Comments Off on Astrologi / Horoskop !

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️