Änglar och dess viskningar,  Blog

Ärkeänglar!

Fakta ärkeänglar en beskrivning som innebär både religion och fakta.

Ärkeänglar är är inom vissa religioner änglar med särställning i änglahierarkin. De återfinns i flera religiösa traditoner såsom

 kristendomislamjudendom och zoroastrism. Deras antal varierar inom de olika religionerna från tre till fyra eller sju. I Romersk-katolska kyrkan firas de som helgon den 29 september och i Ortodoxa kyrkan firas de den 8 november

Enligt intar ärkeänglarna den näst nedersta platsen, över de

Ordet ärkeängel kommer via latin archangelus från klassisk grekiska) ’främsta, första’, (angelos) ’budbärare’.

Enligt den klassiska, västkristna traditionen är ärkeänglarna tre till antalet: MikaelGabriel och Rafael. Ibland är de också fyra (inklusive Uriel) eller sju stycken. Det beror på informationskällan. Satan anses ofta vara en fallen ärkeängel, då känd som Lucifer eller Samael. I Bibeln omnämns dock bara Mikael som ärkeängel (Judas brev 1:9).

I den ortodoxa kristenheten erkänns sju ärkeänglar: MikaelGabrielRafaelSelafielJegudielBarakiel, och Jeremiel; östortodoxa kyrkan menar emellertid att det finns tusentals andra ärkeänglar, vilka inte finns namngivna. Frånsett åminnelsedagar för enskilda helgon, är varje måndag helgad åt ärkeänglarna i den ortodoxa kyrkan.

Även enligt den apokrypiska Henoks bok är ärkeänglarna sju till antalet. I bokens kapitel 20 räknas de upp enligt följande:[

  1. Uriel – åskans och jordbävningens ängel
  2. Rafael – människoandarnas ängel
  3. Raguel, som verkställer hämnden på världen och ljusen
  4. Mikael, som är satt över den bästa delen av människorna – folket
  5. Sarakael, som vakar över de människobarns andar som förleder andarna till synd
  6. Gabriel, som är satt över ormarna och paradiset och keruberna
  7. Remiel, satt att vaka över dem som stiger upp

Ärkeänglarnas uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. Ärkeänglarna råder över historien i cirka 300 år var. Varje god tanke eller gärning som kommer från människorna samlas hos ärkeänglarna och gror som ett frö till blomma. Och på detta sätt växer tanken eller gärningen genom hierarkin upp till Gud. De är rustade med svärd. Ärkeängeln Gabriel bär benådelsens lilja, medan Rafael ofta är följd av en man som tecken på beskydd.

Ärkeängel Rafael
Ärkeängel Mikael
Ärkeängel Gabriel
Comments Off on Ärkeänglar!

Jag har arbetat som medium i många år. Mina förmågor och krafter har gått i arv I generationer. Historia är också något som jag är facinerad av , vetskapen om vår existens och hur vi fungerar i balans med universum är unikt och intressant. Med tarotkort , samarbete med änglarna , beskydd, besvärjelser, magi kan jag hjälpa dig vidare på livets väg. Jag är din guide och med min kärlek , trygghet och mina förmågor så finns jag här för dig. Jag är din vän i mörkret och jag är din vän i ljuset. Tillsammans så är vi ett. ❤️