Blog,  Meditation / Mindfulness/ Healing you

Anpassning till årstiderna!

Detta är en svårighet för alla människor att anpassa oss efter årstidernas förändringar.

Växlingen från sommar till höst och höst till vinter kan var svårt att anpassa sig till. Eftersom vi är beroende av solljus , och när timmarna blir färre med solljus då kan man bli nedstämd. Och en hjälp för att förhindra nedstämdheten bör man tillbringa så mycket tid som möjligt utomhus.

Övning ;

Fundera över hur du kan skapa så många möjligheter som möjligt för att vara ute mycket.

Tex kan det hjälpa att hoppa av på en busshållplats tidigare än man brukar eller gå ut utomhus när du har rast. Undvik tex tunnlar och gå runt dem om du kan för att bibehålla solljuset så länge som möjligt. Och gör saker för att vara utomhus så fort det finns tillfälle.